Rodzaje oraz dobór kompensacji mocy biernej

Najprostszym sposobem i rodzajem kompensacji mocy biernej jest zastosowanie odpowiednio dobranego dławika lub kondensatora, który jest na stałe połączony do instalacji elektrycznej w obiekcie.

Niestety przy tego typu rozwiązaniach trzeba być bardzo ostrożnym, a dobór konkretnego systemu poprzedzony powinien być przeprowadzeniem dokładnej analizy w obiekcie. Bardzo często zastosowanie tego rozwiązania bez odpowiedniej analizy i doboru skutkuje niestety naliczeniem dodatkowych opłat a w najlepszym razie brakiem skuteczności danego rozwiązania. Należy również podkreślić, iż zastosowanie tego typu rozwiązania w wielu przypadkach jest nawet niemożliwe.

Dlatego zapraszamy do kontaku, aby zastosować najlepsze rozwiązanie

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Poniżej przypadek gdzie można zastosować takie rozwiązanie:

Kompensacja mocy biernej wykres
wykres numer 1

Z wykresu tego widać, iż obciążenie w obiekcie ma zawsze charakter pojemnościowy i jego średnia wartość jest zazwyczaj na podobnym, poziomie. Dlatego w budynku tym zastosowano kompensacje w postaci odpowiednio dobranego dławika. Niemniej jednak dokładny dobór samego dławika / dławików nastąpił po dokładnej analizie sieci w danym budynku oraz zlokalizowaniu źródła mocy biernej pojemnościowej. Należy również mieć tu świadomość, iż rozwiązanie to jest dobierane na podstawie określonego odcinak czasowego (analiza) i bardzo często konieczna jest jego modyfikacja po np. modernizacji obiektu lub zmianie jego wyposażenia.

Poniżej mamy przedstawiony przykład gdzie zastosowano dławik kompensacyjny o wartości 5.0kVAr.

Zdjęcie dławika do kompensacji mocy biernej

Rozwiązanie to działało poprawnie od roku 2015 / 2016 do roku 2021. Później niestety po modernizacji / modyfikacji w obiekcie efekt był następujący:

Niemniej jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Poniżej przykład analizy z obiektu gdzie ciężko by było zastosować ten rodzaj kompensacji.

Wykres Kompensacji mocy biernej
Wykres numer 8

Na wykresie widzimy, iż następuje zmiana charakteru obciążenia w budynku w zależności od pory dnia. Punkt 1 i 3 obciążenie indukcyjne, punkt 2 obciążenie pojemnościowe. Pomimo iż dopuszczalna jest pewna wartość energii biernej indukcyjnej po dokładniejszej analizie, okazało się, iż zastosowanie stałego dławika kompensacyjnego mogłoby spowodować naliczenie opłat za energię bierną indukcyjną. W takim przypadku wskazane jest już zastosowanie systemu kompensacji wyposażonego w odpowiedni sterownik lub elektronicznego (aktywnego) urządzenia kompensującego.

Sterownik Kompensacji mocy biernej
Sterownik Kompensacji mocy biernej
Kompensator kompensacja mocy biernej
Kompensator mocy biernej
Wybór odpowiedniego rodzaju urządzenia również powinien być podyktowany przeprowadzeniem analizy w danym obiekcie. Pomimo twierdzenia, iż najlepszym rozwiązaniem jest kompensator elektroniczny nie zawsze jednak jego wybór, jest uzasadniony ekonomicznie lub jego zastosowanie jest konieczne. Np. w obiektach gdzie jest problem tylko z jednym rodzajem energii biernej i zmiany obciążenia są stosunkowo wolne nadal, możemy zastosować system kompensacji wyposażony w dławiki lub kondensatory oraz odpowiednio dobrany sterownik. Zaletą takiego rozwiązania często jest cena oraz możliwość naprawy urządzenia bez konieczności odsyłania go do serwisu producenta. Niemniej jednak w obiektach biurowych itp. Jedynym sensownym rozwiązaniem okazuje się elektroniczny system kompensacji mocy biernejPoniżej przykład wykresu z analizy obrazującego szybkie zmiany charakteru obciążenia oraz zmiany wartości mocy biernej.
 
Wykres Kompensacja mocy biernej
Wykres numer 9

Do zalet tego rozwiązania na pewno należy bardzo szybki czas reakcji, możliwość kompensacji zarówno mocy biernej indukcyjnej, jak i pojemnościowej oraz dodatkowe funkcje np. likwidacja harmonicznych czy zrównoważenie obciążenia na poszczególnych fazach. Niemniej jedna ze względu na pewne ograniczenia danego systemu jego wielkość powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami.