AUDYT ENERGETYCZNY

Jest to pojęcie które ma dość szerokie zastosowanie. Ostatnio pojęcie to bardzo mocno zyskało na popularności ze względu na wymogi przy różnego typu dofinansowaniach itp. Audyt energetyczny to procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii oraz określenie w jaki sposób można uzyskać opłacalną oszczędność. Przepisy UE z 2016 r. nakładają na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania okresowych audytów.

Zapraszamy do zapoznania się szerzej z tematem audytu energetycznego

urządzenia do audytu

Taki audyt nie musi być przeprowadzany tylko z obowiązku, może być on doskonałym procesem wprowadzającym w firmie oszczędności, które przełożą się docelowo na większą rentowność przedsiębiorstwa!

Firma ENKORO specjalizuje się w prowadzeniu audytów energetycznych w kwestii zużycia energii elektrycznej dla:

  • Urządzeń chłodniczych (wkrótce).
  • Obiektów biurowych, urzędów, szkół itp.
  • Obiektów przemysłowych, handlowych itp.
  • Domów jednorodzinnych.
  • Fotowoltaiki. 
Odzysk ciepła Kompensacja mocy biernej Audyt energetyczny Pomiar energii

Poniżej przykładowy schemat jak działamy!

AUDYT

Przeprowadzamy indywidualnie analizę parametrów każdego przyłącza na podstawie faktur, wywiadu i specjalistycznych pomiarów.

ANALIZA

Za pomocą specjalistycznych programów komputerowych wykonujemy analizę zebranych danych. Dokładnie określamy zapotrzebowanie na energię, moc
i inne parametry przyłączy.

OFERTA

Po zestawieniu z faktycznym zużyciem energii w firmie możemy określić, jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby zoptymalizować zużycie energii w badanym obiekcie.

REALIZACJA

Dzięki przeprowadzeniu analizy można będzie wprowadzić odpowiednie czynności pozwalające na obniżenie czy nawet całkowitą redukcję niektórych kosztów.