KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Kompensacja mocy biernej

Coraz częściej na fakturach za energię elektryczną widnieje pozycja: 

– Energia bierna indukcyjna (pobrana) lub energia bierna pojemnościowa (oddana).

Większość dostawców energii elektrycznej w Polsce ustala tolerowaną wartość poboru mocy biernej na poziomie 0.4, co oznacza, że ilość użytkowanej energii biernej indukcyjnej, nie może być większa niż 40% pobranej energii czynnej. Po przekroczeniu tego progu, jest naliczana opłata za ponad umowny pobór energii elektrycznej. Zazwyczaj ten próg nie jest przekraczany. W przypadku mocy biernej pojemnościowej, każdy przejaw jej użytkowania jest traktowany jako ponad umowny pobór energii elektrycznej i powoduje natychmiastowe naliczenie opłat. Można temu jednak zapobiec, instalując urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Co to jest moc bierna?

Obwód pracy ma moc czynną, moc bierną oraz pozorną.

Moc czynna zamieniana jest na pracę użytkową, Energia bierna nie jest zużywana, przepływa tam i z powrotem pomiędzy elektrownią i odbiorcą. Jest natomiast niezbędna do działania niektórych urządzeń. Moc pozorna stanowi sumę wektorową dwóch pierwszych mocy.

Przepływ zbyt dużej ilości mocy biernej może wiązać się z naliczaniem dodatkowej opłaty. Może też negatywnie wpływać na żywotność kabli oraz innych elementów sieci zasilających.

Kompensacja mocy biernej

Co to jest Kompensacja moc bierna?

To nic innego jak instalacja urządzenia generującego moc bierną w pobliżu odbiornika, co oznacza, że nie trzeba jej przesyłać przez sieć elektroenergetyczną. Po zainstalowaniu urządzenia kompensacyjnego energia bierna przepływa już tylko pomiędzy kompensatorem mocy biernej i odbiornikiem.

Urządzenie do kompensacji mocy biernej

Instalacja urządzeń do kompensacji mocy biernej pozwala na zniwelowanie niepożądanych skutków jej działania. Pozwala na wprowadzenie oszczędności, redukcję lub obniżenie opłat za energię oraz bezpiecznie i długotrwałe funkcjonowanie instalacji.

Opłacalność montażu systemów kompensacji mocy biernej

Montaż systemów kompensacji mocy biernej jest rozwiązaniem jak najbardziej legalnym, a nawet zalecanym. Mowa tu oczywiście o systemach spełniających wszelkie wymagane normy zarówno pod względem samego urządzenia, jak i jego montażu. Ciężko jest odpowiedzieć czy montaż systemu kompensacji mocy biernej jest opłacalny

Jeśli rachunki za energię bierną przekraczają kilkaset zł w skali miesiąca to montaż takiego systemu, jest prawdopodobnie już opłacalny. Problem pojawia się natomiast jeśli są to wielkości rzędu np. 100zł miesięcznie. Tutaj, aby podjąć decyzję o opłacalności instalacji, konieczne jest już dokładniejsze rozeznanie sprawy. W większości przypadków wystarczy już krótki opis obiektu oraz kilka ostatnich rachunków, aby wstępnie stwierdzić czy inwestycja będzie opłacalna. 

Jeśli jesteś zainteresowany systemem kompensacji mocy biernej, to prześlij nam skan rachunku elektrycznego wraz z krótkim opisem na naszego maila lub skontaktuj się z nami!

Sama wstępna konsultacja jest oczywiście darmowa.

Czy to się opłaca?