Audyt Energetyczny

Wszystko co musisz wiedzeć o Audycie energetycznym

Urządzenia chłodnicze

W bardzo wielu przypadkach urządzenia chłodnicze stanowią najbardziej kosztowny element działalności gospodarczej. Możemy brać tu pod uwagę zarówno sam koszt zakupu, jak również ilości energii przez nie pobieranej. Niemniej jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż bardzo często możemy dokonać regulacji lub modyfikacji, które w bardzo znaczący sposób mogą wpłynąć na ilość pobieranej / zużywanej energii elektrycznej, a co za tym idzie na same koszty eksploatacyjne urządzenia. W bardzo wielu przypadkach urządzenia te są „pozostawiane” własnemu losowi, a sam użytkownik nie jest w stanie określić czy pracują one efektywnie. Reakcja podejmowana jest dopiero w sytuacji, gdy urządzenie przestanie pracować.

Więcej informacji wkrótce.

Obiekty biurowe, urzędy, szkoły itp.

Obiekty biurowe szkoły itp. Jednym z bardziej znaczących kosztów funkcjonowania takiego obiektu jest koszt energii elektrycznej. Sprawa nie dotyczy tylko obiektów, które już są dość długo użytkowane i lata świetności mają za sobą, ale dotyczy również obiektów nowych.

Dysponując odpowiednią wiedzą oraz certyfikowanym sprzętem pomiarowym jesteśmy w stanie stwierdzić czy w danym obiekcie są urządzenia, które powodują ponadnormatywny pobór energii elektrycznej, oraz określić które urządzenia w danym obiekcie powodują największe jej zużycie. Dla przykładu możemy tu posłużyć się wykresem poboru energii elektrycznej z pewnego obiektu biurowego.

Urządzenia do audytu energetycznego

Na początku skupmy się samym poborem energii czynnej. Pomiar w obiekcie był dokonywany poprzez okres 4 dni. Dwa niepełne dni pracujące oraz 2 dni wolne od pracy. Na powyższym wykresie znacząco widać zróżnicowanie poboru energii elektrycznej w zależności od pory dnia oraz od tego, czy dany obiekt pracuje.

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 1

Widzimy tutaj, iż:

Punkt nr 1 

Pobór energii wynosi około 6,7kW – (godziny pracy oraz wartość średnia z wykresu).

Punkt nr 2 

Wartość tu wynosi ok. 0.87kW – Obrazuje natomiast pobór poza godzinami pracy w porze nocnej.

Punkt nr 3 

Wartość ta wynosi 8kW – Znów obrazuje pobór energii elektrycznej w normalnym dniu pracy.

Posiadając te podstawowe dane, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozeznanie czym spowodowany jest pobór energii w okresie nocnym. W naszym przypadku akurat to była serwerownia i niewielkie oświetlenie nocne.

Zagłębmy się tutaj jednak troszkę bardziej szczegółowo w analizę. Wykres nr 2 gdzie jest dość mocno powiększony wycinek z normalnego dnia pracy. Bardzo mocno zwraca tutaj uwagę pojawiające się cyklicznie obciążenie.

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 2

O ile różnica wartości między punktem 1 a 3 jest poborem utrzymującym się poprzez dłuższy okres (po dalszej analizie i rodzaju obciążenia wynikło, iż to był czajnik elektryczny), o tyle cykliczne obciążenie punkt nr 2 zdecydowanie wskazuje na pracę niesprawnego urządzenia. Różnica między punktem 2-3 to około 1.2kW i obciążenie to występuje cyklicznie co około 7 sekund. Po dokładniejszej analizie (rodzaj obciążenia) oraz oględzinach obiektu wynikło, iż odpowiedzialne za to są niesprawne lampy oświetleniowe.

Idąc jeszcze dalej i zagłębiając się w rodzaj obciążenia, możemy stwierdzić, iż w obiekcie występuje problem z energią bierną. O ile w punkcie jeden w obiekcie jest indukcyjny charakter obciążenia (moc bierna indukcyjna), o tyle poza godzinami pracy w obiekcie obciążenie przyjmuje charakter pojemnościowy, za który opłaty są naliczane już za każda zarejestrowaną jednostkę rozliczeniową

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 3

Wartość w punkcie nr 1 wynosi 2,2kVar (obciążenie indukcyjne) to już w punkcie nr 2 mamy wartość -0,82kVar (obciążenie pojemnościowe). Biorąc pod uwagę, iż średnia wartość obciążenia pojemnościowego wynosi 0,8kVar i obciążenie to występowało tylko 15 godzin dziennie, to w skali miesiąca daje nam już 360kVarh miesięcznie (rzeczywista wartość odczytana z licznika była prawie dwukrotnie większa, gdyż do obliczeń nie uwzględniliśmy dni wolnych od pracy). Przy koszcie 1 jednostki w granicach 76 groszy netto daje nam to wartość 273,6 zł netto miesięcznie.

Dodatkowym faktem przemawiającym za wykonaniem takiej analizy jest fakt ustalenia rzeczywistego poboru energii elektrycznej poprzez np. systemy teleinformatyczne (serwerownie). Poniższy wykres obrazuje taki pomiar poboru energii poprzez serwerownie.

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 4

Widzimy na nim dokładnie zróżnicowanie pomiędzy godzinami pracy a godzinami nocnymi. Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie z dużą dokładnością oszacować realne zużycie energii elektrycznej poprzez system teleinformatyczny budynku. Pomiar taki jest raczej jedyną skuteczną metodą oszacowania tego w budynkach, które nie mają osobnego systemu pomiarowego dla urządzeń teleinformatycznych. 

W ofercie firmy znajdują się rozwiązania systemów pomiarowych oraz systemów gromadzenia danych dla takich celów.

UWAGA: POWYŻSZY OPIS STANOWI TYLKO NIEWIELKI FRAGMENT DOKŁADNEJ ANALIZY Z WYKONANYCH POMIARÓW I ZOSTAŁ ON PRZEDSTAWIONY TYLKO W CELU ZAPREZENTOWANIA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCI TAKIEGO POMIARU.

Obiekty przemysłowe, handlowe itp.

Obiekty te tak naprawdę stanową połączenie punktu pierwszego i drugiego. Podczas audytu energetycznego możemy skupić się tutaj na określeniu efektywności pracy urządzeń chłodniczych oraz kontroli poboru energii elektrycznej przez zainstalowane w obiekcie urządzenia i tym zakresie zaproponować możliwości wdrożenia korzystnych rozwiązań. Możemy także pójść o krok dalej i poszukać dodatkowych źródeł oszczędności. I tak np. we wszelkiego rodzaju sklepach spożywczych, zakładach przetwórstwa mięsnego i piekarniach możemy przeanalizować zasadność wykonania odzysku ciepła, czyli określić możliwości wykorzystania ciepła z urządzeń chłodniczych lub pieców do celów grzewczych. Ze względu na zróżnicowanie obiektów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

E-mail

biuro@enkoro.pl

Telefon

515400112

Lokalizacja

Śmiechowice 6 Samborzec 27-650

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Domy jednorodzinne

Aktualnie jednymi z największych problemów w domach jednorodzinnych są zbyt duże zużycie energii elektrycznej (duża ilość urządzeń, uszkodzenia przewodów energetycznych itp.) oraz niepoprawne działanie instalacji fotowoltaicznych. W celu dokładnego zobrazowania poboru energii elektrycznej najlepszym sposobem jest wykonanie kilkudniowej rejestracji oraz późniejsza jej analiza w obecności domowników. Poniżej przykład z takiej analizy i lokalizacja źródła zwiększonego poboru energii elektrycznej.

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 5

Na powyższym wykresie widzimy, iż w budynku mieszkalnym stale utrzymuje się średni pobór energii elektrycznej na poziomie 0,6kW. Punkt pomiarowy nr 1. W punktach nr 2 i nr 3 został natomiast zarejestrowany zwiększony pobór energii. O ile źródło poboru energii dla punktu nr 2 zostało szybko ustalone (zmywarka), o tyle pobór w punkcie nr 3 w godzinach nocnych stanowił „zagadkę” dla domowników. Źródłem tego poboru okazała się błędnie podłączona grzałka oraz sterownik pomp pieca CO. W kwestii stałego poboru energii elektrycznej na poziomie 0,6kW, po dokładnej analizie okazało się, iż jego źródłem są urządzenia stanowiące wyposażenie gospodarstwa (oświetlenie ogrodowe oczka wodne, komputery itp.)

Fotowoltaika

Podejmując decyzje o montażu fotowoltaiki duży wpływ, mają zachęcające bilanse i prognozy zaprezentowane przez przedstawicieli danej firmy. Często jednak rzeczywistość okazuje się niestety inna, a zyski z inwestycji niewielkie. Przeważnie osoba sporządzająca ofertę nie brała pod uwagę stanu instalacji elektrycznej (impedancja sieci) oraz napięcia panującego w sieci energetycznej. Nie wykonuje także żadnych pomiarów elektrycznych itp. Pomijając również fakt częstych błędów popełnianych przy montażu takich instalacji, drugim bardzo często występującym problemem jest właśnie zbyt wysokie napięcie w sieci elektrycznej. O ile problem ten może dotyczyć instalacji po stronie dostawcy energii elektrycznej, to niemniej jednak bardzo często występuje on także w samym budynku. Mając odpowiednią wiedzę oraz narzędzia możemy zdiagnozować źródło problemu, oraz pomóc w jego rozwiązaniu. Poniżej wykres czasowy zmian napięcia w sieci w zależności od mocy generowanej. Wykres jest tylko przykładem obrazującym to, co dzieje się w sieci energetycznej wraz ze zmianą obciążenia.

Audyt energetyczny wykres
wykres numer 6

Wykres jest tylko przykładem obrazującym to, co dzieje się w sieci energetycznej wraz ze zmianą obciążenia.